تبلیغات سافت باز

تبلیغات سافت باز

تبلیغات در سافت باز
تبلیغ ویژه در سافت باز
تبلیغ ویژه در سافت باز

مطالب پربازدید

بازدید : 989
دسته :

 

دانلود مستند دوبله فارسی ابر سازه های باستان : ماچو پیچو از مجموعه ابر سازه ها

مستند دوبله فارسی ابر سازه های باستان : ماچو پیچو از مجموعه ابر سازه ها با لينك مستقيم آماده دانلود شده است.

مشخصات :

زبان : فارسی

مدت زمان فیلم: ۴۸ دقیقه

اندازه تصویر: ۶۴۰×۴۸۰

میزان بیت در ثانیه: ۷۶۸K

تعداد فرم در ثانیه: ۲۵

دانلود مستند دوبله فارسی ابر سازه های باستان : ماچو پیچو از مجموعه ابر سازه ها


 

بازدید : 751
دسته :

 

دانلود مستند ابر سازه های باستان : معبد آنکوروات دوبله فارسی از مجموعه ابر سازه ها

مستند ابر سازه های باستان : معبد آنکوروات دوبله فارسی از مجموعه ابر سازه ها با لينك مستقيم آماده دانلود شده است.

مشخصات :

زبان : فارسی

مدت زمان فیلم: ۴۸ دقیقه

اندازه تصویر: ۶۴۰×۴۸۰

میزان بیت در ثانیه: ۷۶۸K

تعداد فرم در ثانیه: ۲۵

دانلود مستند ابر سازه های باستان : معبد آنکوروات دوبله فارسی از مجموعه ابر سازه


 

بازدید : 2742
دسته :

 

دانلود مستند ابر کارخانه ها : هارلی دیویدسون دوبله فارسي از مجموعه ابر سازه ها

مستند ابر کارخانه ها : هارلی دیویدسون دوبله فارسي از مجموعه ابر سازه ها با لينك مستقيم آماده دانلود شده است.

مشخصات :

زبان : فارسی

مدت زمان فیلم: ۴۸ دقیقه

اندازه تصویر: ۶۴۰×۴۸۰

میزان بیت در ثانیه: ۷۶۸K

تعداد فرم در ثانیه: ۲۵

 

بازدید : 5642
دسته :

 

دانلود مستند ابر سازه های باستان : اهرام مصر دوبله فارسی از مجموعه ابر سازه ها

مستند ابر سازه های باستان : اهرام مصر دوبله فارسی از مجموعه ابر سازه ها با لينك مستقيم آماده دانلود شده است.

مشخصات :

زبان : فارسی

مدت زمان فیلم: ۴۸ دقیقه

اندازه تصویر: ۶۴۰×۴۸۰

میزان بیت در ثانیه: ۷۶۸K

تعداد فرم در ثانیه: ۲۵

دانلود مستند ابر سازه های باستان : اهرام مصر دوبله فارسی از مجموعه ابر سازه ها


 

بازدید : 663
دسته :

 

دانلود مستند ابر کارخانه ها : آئودی دوبله فارسي از مجموعه ابر سازه ها

مستند ابر کارخانه ها ک ائودی دوبله فارسي از مجموعه ابر سازه ها با لينك مستقيم آماده دانلود شده است.

مشخصات :

زبان : فارسی

مدت زمان فیلم: ۴۸ دقیقه

اندازه تصویر: ۶۴۰×۴۸۰

میزان بیت در ثانیه: ۷۶۸K

تعداد فرم در ثانیه: ۲۵

 

بازدید : 834
دسته :

 

دانلود مستند پل ایتالیایی دوبله فارسی از مجموعه ابر سازه ها

 

 

 

 

مستند  پل ایتالیایی دوبله فارسي از مجموعه ابر سازه ها با لينك مستقيم آماده دانلود شده است.

 

مشخصات فایل:

زبان : فارسی

مدت زمان فیلم: ۴۸ دقیقه

اندازه تصویر: ۶۴۰×۴۸۰

میزان بیت در ثانیه: ۷۶۸K

تعداد فرم در ثانیه: ۲۵

 

بازدید : 860
دسته :

 

دانلود مستند تخریب پل دوبله فارسی از مجموعه ابر سازه ها

 

 

 

 

مستند  تخریب پل دوبله فارسی از مجموعه ابر سازه ها با لينك مستقيم آماده دانلود شده است.

 

مشخصات فایل:

زبان : فارسی

مدت زمان فیلم: ۴۸ دقیقه

اندازه تصویر: ۶۴۰×۴۸۰

میزان بیت در ثانیه: ۷۶۸K

تعداد فرم در ثانیه: ۲۵

 

بازدید : 795
دسته :

 

دانلود مستند تخریب پل دو دوبله فارسي از مجموعه ابر سازه ها

مستند تخریب پل دو دوبله فارسي از مجموعه ابر سازه ها با لينك مستقيم آماده دانلود شده است.

مشخصات :

زبان : فارسی

مدت زمان فیلم: ۴۸ دقیقه

اندازه تصویر: ۶۴۰×۴۸۰

میزان بیت در ثانیه: ۷۶۸K

تعداد فرم در ثانیه: ۲۵

 

بازدید : 892
دسته :

 

دانلود مستند وداع با زیردریایی شوروی دوبله فارسی از مجموعه ابر سازه ها

مستند وداع با زیردریایی شوروی دوبله فارسی از مجموعه ابر سازه ها با لينك مستقيم آماده دانلود شده است.

مشخصات :

زبان : فارسی

مدت زمان فیلم: ۴۸ دقیقه

اندازه تصویر: ۶۴۰×۴۸۰

میزان بیت در ثانیه: ۷۶۸K

تعداد فرم در ثانیه: ۲۵

 

بازدید : 2057
دسته :

 

دانلود مستند ابرسازه های باستان – کلیسای جامع شاتر دوبله فارسی از مجموعه ابر سازها

مستند ابرسازه های باستان – کلیسای جامع شاتر دوبله فارسی از مجموعه ابر سازه ها با لينك مستقيم آماده دانلود شده است.

مشخصات :

زبان : فارسی

مدت زمان فیلم: ۴۸ دقیقه

اندازه تصویر: ۶۴۰×۴۸۰

میزان بیت در ثانیه: ۷۶۸K

تعداد فرم در ثانیه: ۲۵