تبلیغات سافت باز

تبلیغات سافت باز

تبلیغات در سافت باز
تبلیغ ویژه در سافت باز
تبلیغ ویژه در سافت باز

مطالب پربازدید

بازدید : 6203
دسته :

 

سرریز ها از سری گزارشکار مکانیک سیالات

سرریز ها از سری گزارشکار مکانیک سیالات توسط سافت باز تهیه شده است.برای انتقال آب در طبیعت در اغلب موارد از كانالهای باز استفاده می شود كه رودخانه ها , نهرها و كانالهای پیش ساخته نمونه هایی از آنها هستند. برای آگاهی از مقدار آب عبوری در داخل كانالهای باز از وسیله های مختلفی استفاده می شود. یكی از این وسیله ها سرریز است, كه در واقع موانعی هستند كه در مسیر جریان در داخل كانال قرار داده می شوند و آب از روی آنها عبور كرده و ریزش می كند كه به همین علت به آنها سرریز می گویند.

 

بازدید : 18658
دسته :

 

افت در لوله ها از سری گزارشکار مکانیک سیالات

افت در لوله ها از سری گزارشکار مکانیک سیالات توسط سافت باز تهیه شده است.هدف از این آزمایش تعیین افت انرژی ناشی از اجزاء یک سیستم لوله کشی (مانند زانوئی، شیر فلکه و تغییرات ناگهانی سطح مقطع لوله) و تعیین رابطه ای بین افت انرژی و سرعت می باشد. بررسی تغییرات ضریب اصطکاک با عدد رینولدز ، ضریب افت با انرژی جنبشی و تأثیر شعاع انحناء یک خم در مقدار افت انرژی محلی آن از مسائلی است که در این آزمایش مورد نظر می باشد.

 

بازدید : 16786
دسته :

 

ونتوری متر از سری گزارشکار مکانیک سیالات

 

ونتوری متر از سری گزارشکار مکانیک سیالات توسط سافت باز تهیه شده است.دستگاه ونتوری متر نمونه اندازه گیری جریان است که در صنعت کاربرد دارد.تعداد نقاط بیشتری برای اندازه گیری فشار به مانومترهای آن متصل می شودکه امکان مطالعه کامل توزیع فشار در طول یک گذرگاه همگرا-واگرا را فراهم می کند.در صورتي كه جهت جريان قابل كنترول بود مي توانستيم آزمايش را در جهت عكس انجام دهيم.

 

بازدید : 10248
دسته :

 

آزمایش دانه بندی خاک از سری گزارش کارمکانیک خاک

 

آزمایش دانه بندی خاک از سری گزارش کارمکانیک خاک میباشد که توسط سافت باز آماده شده است.هدف از انجام اين آزمايش تعيين حدودی از اندازه ذرات موجود در خاک که به صورت درصدی از وزن خشک خاک بيان می شود.اين آزمايش در طبقه بندی خاک ها نقش بسيار مهمی را ايفا می کند.زيرا در طبقه بندی خاک بايد از اندازه ذرات آن خاک تا حدودی آشنايی داشته باشيم

بازدید : 6421
دسته :

 

آزمایش تراکم از سری گزارش کار مکانیک خاک

 

آزمایش تراکم از سری گزارش کار مکانیک خاک میباشد که توسط سافت باز آماده شده است.

آزمایش تراكم: عباتست از كاهش دادن حجم خاك در اثر خارج ساختن هوا با استفاده از اعمال نیرو. كه در این حالت اصطكاك بین ذره ها بیشتر میشود و وزن واحد آن زیاد میشود.و این وزن معیار تراكم خاك است.

تراكم به منظور افزایش مقاومت نیروی برشی است و كاهش نفوذپذیری كه این به علت این است كه منافذ خاك كوچكتر میشود و در نتیجه آب از این منافذ مشكلتر است.در خاكهای رسی یك مشكل وجود دارد و آن افزایش پتانسیل تورم.

 

بازدید : 7337
دسته :

 

تعیین حدود اتربرگ از سری گزارش کار مکانیک خاک

تعیین حدود اتربرگ از سری گزارش کار مکانیک خاک توسط سافت باز اماده شده است.در ابتدای دهه 1990 یک دانشمند سوئدی به نام آتربرگ روسی را برای توصیف حساسیت خاکهای ریز دانه در ارتباط با تغییر درصد رطوبت آنها ابداع کرد. در درصد رطوبت بسیار کم خاک شبیه به یک جسم سفت(جامد) رفتار میکند

بازدید : 6465
دسته :

 

هیدرومتری از سری گزارش کار مکانیک خاک

هیدرومتری از سری گزارش کار مکانیک خاک میباشد که توسط سافت باز آماده شده است توزیع دانه بندی دانه های درشت خاک با استفاده از روش دانه بندی با الک تعیین می شود، ولی برای تعیین اندازه ذرات ریز خاک باید از روش هیدرومتری استفاده شود.

بازدید : 4548
دسته :

 

گزارش کار نقشه برداری تکمیلی به صورت کلی

این گزارشکار ها که توسط بنده نوشته شده و برای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی میباشد.

 

این گزارش کار مشتمل بر 6 بخش می باشد:

1- پیمایش شعاعی

2-مثلث بندی 1

3- مثلث بندی 2

4- برداشت و ترسیم منحنی های تراز به روش مستقیم

5- برداشت و ترسیم منحنی های تراز به روش شطرنجی

6- محاسبه حجم و تسطیح


 

بازدید : 1124
دسته :

 

برداشت و ترسیم منحنی تراز به روش مستقیم

برداشت و ترسیم منحنی تراز به روش مستقیم از سری گزارشکار های نقشه برداری است.منحنی تراز خطی است فرضی در سطح زمین که نقاط هم ارتفاع را به هم وصل می کند.در این روش منحنی تراز را مستقیما در سطح زمین پیدا کرده ودر روی نقشه نقل می کنیم.

بازدید : 1386
دسته :

 

برداشت و ترسیم منحنی تراز به روش شطرنجی

برداشت و ترسیم منحنی تراز به روش شطرنجی از سری گزارشکار های نقشه برداری است.نحنی تراز خطی است فرضی در سطح زمین که نقاط هم ارتفاع را به هم وصل می کند.در این روش در روی زمین ایجاد شبکه های شطرنجی شروع به برداشت نقاط می کنیم